Family fishing

Łowisko wędkarskie

Cennik połowu:

Do dyspozycji wędkarzy oddanych jest 15 stanowisk wędkarskich na 2,5 hektarowym stawie.

Opłata za wędkowanie wynosi:

 • Łowienie dzienne (od 7:00 do 20:00)
  • Poniedziałek – Niedziela: 20 zł (brak możliwości rezerwacji miejsc)
 • Łowienie nocne (od 20:00 do 7:00)
  • Piątek – Sobota: 50 zł (opcja dostępna tylko po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 512 356 536)
 • Powyższe opłaty pozwalają łowić na 2 wędki.
 • Dodatkowe wędki 10 zł za sztukę.

 

Regulamin łowiska:

I. Warunki wejścia na łowisko:

 1. Wejście na obiekt jest płatne i równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu. Koszt wejściówki wynosi 20 zł.
 2. Wymaganym sprzętem jest mata karpiowa oraz podbierak minimum 70cm (istnieje możliwość wypożyczenia).
 3. Po przybyciu na teren Gospodarstwa Rybackiego należy zgłosić się do obsługi w celu uregulowania opłaty za wejście. Osoba nieposiadająca wejściówki zostanie ukarana kwotą pieniężną w wysokości 100 zł + koszt wejścia na łowisko.
 4. Wędkujący ma prawo wprowadzić na łowisko jedną osobę towarzyszącą bez prawa wędkowania (każda kolejna osoba niełowiąca – 10 zł).
 5. Dzieci do lat 5 – wstęp bezpłatny.
 6. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, w pełni ponoszących za nich odpowiedzialność.
 7. Wykupując wejściówkę na łowisko, wyraża się zgodę, w przypadku podejrzenia o wynoszenie ryb z łowiska, na ewentualne dokonanie przez obsługę kontroli rzeczy osobistych przy opuszczaniu obiektu. Osobie która dopuści się kradzieży, naliczona zostanie kara w wysokości 200zł za każdy kilogram ryby. Osoba taka zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia obiektu. Równocześnie osobę taką obowiązywał będzie w przyszłości całkowity zakaz połowu na naszym łowisku.
 8. Wędkujący godzą się z udostępnianiem zdjęć złowionych ryb przez Gospodarstwo Rybackie Stawy w celach promocyjnych w sieciach społecznościowych oraz na stronie www.stawyrybne.com.pl
 9. Łowienie nocne jest możliwe w piątki i soboty po wcześniejszej rezerwacji. Tel. 512 356 536

II. Metody połowu i postępowania na łowisku:

 1. Wędkujący ma prawo do zajęcia jednego stanowiska.
 2. W cenie wejściówki dozwolone jest łowienie na dwie wędki. Łowienie na większą ilość wędek jest możliwe za dodatkową opłatą, która wynosi 10zł za każdą kolejną wędkę.
 3. Łowisko nie sprzedaje złowionych ryb. W celu nabycia ryby zapraszamy do naszego sklepu.
 4. Złowione ryby należy niezwłocznie wpuścić do wody.
 5. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego podbieraka minimum 70cm, maty karpiowej, oraz przyrządu do wyjmowania haczyków z pysków.
 6. Ryby wykazujące oznaki nadmiernego zmęczenia lub uszkodzone w czasie holu należy, zgłosić i przekazać obsłudze łowiska.
 7. Każdy wędkujący po zakończeniu wędkowania ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko.

III. Na terenie łowiska zabrania się:

 1. Wyjmowania ryb z łowiska w sposób inny niż za pomocą podbieraka.
 2. Połowu na spining, używania plecionki jako linki głównej, przyponów strzałowych, leadcorów, kotwic.
 3. Układania złowionych ryb na piasku, trawie.
 4. Nęcenia surowymi zbożami: łubin, kukurydza, pszenica, jęczmień itp.
 5. Korzystania z wszelkiego sprzętu pływającego oraz kąpieli. Istnieje możliwość korzystania z łódki zanętowej zdalnie sterowanej.
 6. Trzymania ryb w siatkach.
 7. Patroszenia ryb.
 8. Zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika.
 9. Wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody.
 10. Wyrzucania węgli z grillów w niewyznaczonych do tego miejscach.
 11. Rozpalania ognisk.
 12. Wycinania drzew, roślin i krzewów, łamania gałęzi.
 13. Głośnego zachowania.
 14. Parkowana samochodu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 15. Spożywania alkoholi w dużych ilościach.
 16. Wnoszenia ryby obcej (żywca).

IV. Uwagi:

 1. Obsługa łowiska ma prawo wyprosić z obiektu osoby które naruszą zasady regulaminu bez zwrotu kosztów.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione na łowisku.
 3. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na terenie łowiska.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.